КОНТАКТ

Испратете ни Порака!

Контакти / Адреси

 • Адреса :
  ул.Алексо Демниевски бр.18 , 1400 Велес, Р.Македонија
  Телефон/ ФАКС :
  ++38943 233-855
  ++38943 235-092
  Официјален E-mail :
  [email protected]
  Контакт за Комерција :
  E-mail: [email protected]
  Телефон: ++38943 231- 504
  Контакт за Маркетинг :
  E-mail: [email protected]
  Телефон: ++38943 234-654