produkt blagoj gorev
ШЕЌЕР
баркод 5310041001627
тежина 1 кг
збирно пакување 8 парчиња во полиетиленски ќесиња

Шеќерот претставува бела, кристална супстанца со сладок вкус. Поединечно се пакува во полипропиленски ќесиња.


Назад кон продукти