produkt blagoj gorev

Леќа - Здрави и зрели зрна со воедначена големина и боја. Производот поединечно се пакува во полипропиленски ќесенца. Рок на употреба  1 годинаЛЕЌА
баркод 5310041001283 5310041001306
тежина 400гр 800гр
збирно пакување 16 парчиња во полиетиленски ќесиња 8 парчиња во полиетиленски ќесиња

Назад кон продукти