Квалитет со децении

Квалитет кој се потврдува со децении. Споредба масло произведно 1986 -2016г  квалитетот е зачуван. Традиција верност и квалитет содржани во маслото КРИСТАЛ и по три децении. Оваа слика сведочи за тоа. Секогаш најдоброто за нашите потрошувачи.