produkt blagoj gorev

Здрави и зрели зрна со воедначена големина и боја. Производот поединечно се пакува во полипропиленски ќесенца. Рок на употреба   2 години.ГРАВ
баркод 5310041001962 5310041001146
тежина 400гр 900гр
збирно пакување 16 парчиња во полиетиленски ќесиња 8 парчиња во полиетиленски ќесиња

Назад кон продукти